Dizionario Greco Antico - Italiano


Istruzioni:

Inserisci la parola da cercare senza accenti né spiriti. Per inserire i caratteri greci usa la tastiera che appare a destra della casella, oppure inserisci la trascrizione in caratteri latini usando questa tabella di traslitterazione.

TRASLITTERAZIONE CARATTERI GRECI
α = a
β = b
γ = g
δ = d
ε = e
ζ = z
η = h
θ = q
ι = i
κ = k
λ = l
μ = m
ν = n
ξ = x
ο = o
π = p
ρ = r
σ,ς = s
τ = t
υ = y
φ = f
χ = c
ψ = j
ω = w


Sfoglia il dizionario

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Hai problemi con i font greci? CLICCA QUI
Σ, σ, ς [-, τό] σακίτας [ὁ]
σ’ σακκέω [v.]
Σαββατισμός [-οῦ, ὁ] σάκ(κ)ος [-ου, ὁ]
Σάββατον [-ου, τό] σάκ(κ)ος [-ου, ὁ]
Σαβῖνοι [οἱ] σάκος [-ου, ὁ]
Σαβῖνον [-, τό] σάκος [-εος, τό]
σαβοῖ [int.] σάκτας [-ου, ὁ]
Σαδδουκαῖοι [οἱ] σάκτωρ [-ορος, ὁ]
σάφα [avv.] σαλάκων [-ωνος, ὁ]
σαφές [τό] σαλακώνισμα [-ατος, τό]
σαφέως [avv.] Σαλαμινία [ἡ]
σαφήνεια [-ας, ἡ] Σαλαμινιάς [-άδος, ἡ]
σαφηνέως [avv.] Σαλαμίνιος [-α, -ον]
σαφηνής [-ές] Σαλαμίς [-ῖνος, ἡ]
σαφηνιστικός [-ή, -όν] σαλεύω [v.]
σαφηνίζω [v.] Σάληναι [αἱ]
σαφής [-ές] Σάλιοι [-ων, οἱ]
σαφῶς [avv.] Σαλμώνη [-ης, ἡ]
σάγαρις [-εως, ἡ] Σαλμυδησσός [-οῦ, ὁ]
Σαγάρτιοι [-ων, οἱ] σάλος [-ου, ὁ]
Σαγγάριος [-ου, ὁ] σαλπιγγολογχυπηνάδαι [-ῶν, οἱ]
σάγη [-ης, ἡ] σαλπιγκτής [-οῦ, ὁ]
σαγηνεύς [-έως, ὁ] σάλπιγξ [-ιγγος, ἡ]
σαγηνεύω [v.] σαλπικτής [-οῦ, ὁ]
σαγήνη [-ης, ἡ] σαλπιστής [-οῦ, ὁ]
σάγμα [-ατος, τό] σαλπίζω [v.]
σάγος [-ου, ὁ] σᾶμα [-ατος, τό]
Σάγρα [-ας, ἡ] Σαμαγόρειος [ὁ]
σαίνω [v.] Σάμαινα [-ης, ἡ]
σαίρω [v.] σαμαίνω [v.]
σαίρω [v.] Σαμαῖοι [οἱ]
Σάϊς [-ιος, ἡ] σά μάν
Σαΐτης [-ου, ὁ] Σαμάρεια [-ας, ἡ]
Σαϊτικός [-ή, -όν] Σαμαρείτης [-ου, ὁ]
Σάκαι [-ῶν, οἱ] Σαμαρεῖτις [-ιδος, ἡ]
σάκανδρος [ὁ] σαμβύκη [-ης, ἡ]
σακχυφάντης [-ου, ὁ] σαμβυκίστρια [-ας, ἡ]
σακεσφόρος [-ον] σάμερον
σακέσπαλος [-ον] σαμφαριτικὴ [ἡ]
σακίον [-ου, τό] σαμφόρας [-ου, ὁ]

Pagina precedentePagina successiva

Sfoglia il dizionario greco italiano a partire da:---CACHE---