Dizionario Greco Antico - Italiano


Istruzioni:

Inserisci la parola da cercare senza accenti né spiriti. Per inserire i caratteri greci usa la tastiera che appare a destra della casella, oppure inserisci la trascrizione in caratteri latini usando questa tabella di traslitterazione.

TRASLITTERAZIONE CARATTERI GRECI
α = a
β = b
γ = g
δ = d
ε = e
ζ = z
η = h
θ = q
ι = i
κ = k
λ = l
μ = m
ν = n
ξ = x
ο = o
π = p
ρ = r
σ,ς = s
τ = t
υ = y
φ = f
χ = c
ψ = j
ω = w


Sfoglia il dizionario

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Hai problemi con i font greci? CLICCA QUI
Λ, λ [-, τό] Λάδη [-ης, ἡ]
λᾶας [ὁ] Λαέρτης [-ου, ὁ]
λάβδα [-, τό] Λαερτιάδης
Λαβδάκειος [-α, -ον] Λαέρτιος [-ου, ὁ]
Λάβδακος [-ου, ὁ] λαφυγμός [-οῦ, ὁ]
λαβεῖν [f. verb.] λαφυραγωγέω [v.]
λάβεσκον [f. verb.] λάφυρον [-ου, τό]
λαβή [-ῆς, ἡ] λαφυροπωλέω [v.]
λάβῃσι [f. verb.] λαφυροπώλης [-ου, ὁ]
Λαβίνιον [-ου, ὁ] λαφύσσω [v.]
λαβραγόρης [-ου, ὁ] Λαφύστιον [τό]
Λάβρανδα [-ων, τά] Λαφύστιος [ὁ]
λάβραξ [-ακος, ὁ] λαγαρός [-ά, -όν]
λαβρεύομαι [v.] λαγαρύζομαι [v.]
λάβρον [avv.] λαγχάνω [fut. λήξομαι, ionico λάξομαι, aor. ἔλαχον, poeticoἔλλαχον e λέλαχον, prf. εἴληχα, ionico e poeticoλέλογχα, prf. Pass. εἴληγμαι]
λάβρος [-ον] Λάγγων [-ωνος, ὁ]
λαβροστομέω [v.] λάγινος [-η, -ον]
λαβρόσυτος [-ον] λάγιον [-ου, τό]
λάβρως [avv.] λαγνεία [-ας, ἡ]
λαβύρινθος [-ου, ὁ] λαγνεύω [v.]
λαχαίνω [v.] λάγνος [-η, -ον]
λαχανικόν [τό] λαγοδαίτης [-ου, ὁ]
λαχανισμός [-οῦ, ὁ] λαγοθηρέω [v.]
λάχανον [-ου, τό] λαγός [-οῦ, ὁ]
λαχανόπτερος [-ον] λαγῷα [τὰ]
λαχανόπωλις [-ιδος, ἡ] λαγωβολία [-ας, ἡ]
λάχε [f. verb.] λαγωβόλον [-ου, τό]
λάχεια [ἡ] λαγωδάτον
λαχεῖν λαγῴδιον [-ου, τό]
Λάχεσις [-εως, ἡ] λαγών [-όνος]
λαχή [-ῆς, ἡ] λαγῷος [-α, -ον]
λάχνη [-ης, ἡ] λαγωός [-οῦ, ὁ]
λαχνήεις [-ήεσσα, -ῆεν] λαγώς, λαγῶς [-ώ, ὁ]
λαχνόγυιος [-ον] λαγυνίς [-ίδος, ἡ]
λάχνος [-οῦ, ὁ] λάγυνος [-ου, ὁ|ἡ]
λάχνος [-ου, ὁ] Λαιαῖοι [-ων, οἱ]
λαχνώδης [-ες] Λαΐειος [-α, -ον]
λαχοῖσα [f. verb.] λαῖφος [-εος,|-ους, τό]
λάχος [-εος, τό] λᾶϊγξ [-ϊγγος, ἡ]
λάδανον [-ου, τό] λαιψηρός [-ά, -ον]

Pagina precedentePagina successiva

Sfoglia il dizionario greco italiano a partire da:---CACHE---