Dizionario Greco Antico - Italiano


Istruzioni:

Inserisci la parola da cercare senza accenti né spiriti. Per inserire i caratteri greci usa la tastiera che appare a destra della casella, oppure inserisci la trascrizione in caratteri latini usando questa tabella di traslitterazione.

TRASLITTERAZIONE CARATTERI GRECI
α = a
β = b
γ = g
δ = d
ε = e
ζ = z
η = h
θ = q
ι = i
κ = k
λ = l
μ = m
ν = n
ξ = x
ο = o
π = p
ρ = r
σ,ς = s
τ = t
υ = y
φ = f
χ = c
ψ = j
ω = w


Sfoglia il dizionario

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Hai problemi con i font greci? CLICCA QUI
Θ, θ [-, τό] Θάλεια [-ας, ἡ]
θαάσσω [v.] θαλέθω [v.]
θαέομαι [v.] θαλερός [-ά, -όν]
θάημα [-ατος, τό] θαλέω [v.]
θαητός [-ή, -όν] Θαλῆς [-οῦ, ὁ]
θαιρός [-οῦ, ὁ] θαλία [-ας, ἡ]
Θάψακος [ἡ] θαλιάζω [v.]
θάψινος [-η, -ον] θαλλοφόρος [-ον]
Θάψος [-ου, ἡ] θαλλός [-οῦ, ὁ]
θακέω [v.] θάλλω [aor. ἔθαλον]
θακεύω [v.] θάλος [-εος, τό]
θάκημα [-ατος, τό] θαλπιάω [v.]
θάκησις [-εως, ἡ] θαλπνός [-ή, -όν]
θᾶκος [-ου, ὁ] θάλπος [-εος,|-ους, τό]
Θαλάμαι [-ων, αἱ] θάλπω [v.]
θαλάμαξ [-ακος, ὁ] θαλπωρή [-ῆς, ἡ]
θαλάμευμα [-ατος, τό] θαλύσια [-ων, τά]
θαλάμη [-ης, ἡ] θαμά [avv.]
θαλαμηγός [ἡ] θαμάκις [avv.]
θαλαμήιος [-η, -ον|-ος, -ον] θαμβαίνω [v.]
θαλαμηπόλος [-ον] θαμβέω [v.]
θαλαμηπόλος [ἡ] θάμβος [-εος,|ους, τό]
θαλαμιά [-ᾶς, ἡ] θαμέες [avv.]
θαλαμίη [ἡ] θαμειός [οἱ, αἱ]
θαλάμιος [-α, -ον] θαμινά [avv.]
θαλάμιος [ὁ] θαμίζω [v.]
θαλαμόνδε [avv.] θαμνομήκης [s. masch.]
θάλαμος [-ου, ὁ] θάμνος [-ου, ὁ]
θάλασσα [-ης, ἡ] θανάσιμος [-ον]
θαλασσεύω [v.] θανατάω [v.]
θαλάσσιος [-α, -ον|-ος, -ον] θανατηφόρος [-ον]
θαλασσίτης [s. masch.] θανατικός [-ή, -όν]
θαλασσοκοπέω [v.] θανατόεις [-εσσα, -εν]
θαλασσοκρατέω [v.] θανατοφόρος [-ον]
θαλασσοκράτωρ [-ορος, ὁ|ἡ] θάνατος [-ου, ὁ]
θαλασσόπλαγκτος [-ον] Θάνατος [nome pr. masch.]
θαλασσόπληκτος [-ον] θανατόω [v.]
θαλασσουργός [-όν] θανατούσια [-ων, τά]
θάλαττα [-ης, ἡ] θανεῖν [f. verb.]
θαλαττεύω [v.] θάομαι [fut. θήσομαι, dor. θάσομαι, Inf. aor. θήσασθαι, dor. θάσασθαι]

Pagina precedentePagina successiva

Sfoglia il dizionario greco italiano a partire da:---CACHE---