Dizionario Greco Antico - Italiano


Istruzioni:

Inserisci la parola da cercare senza accenti né spiriti. Per inserire i caratteri greci usa la tastiera che appare a destra della casella, oppure inserisci la trascrizione in caratteri latini usando questa tabella di traslitterazione.

TRASLITTERAZIONE CARATTERI GRECI
α = a
β = b
γ = g
δ = d
ε = e
ζ = z
η = h
θ = q
ι = i
κ = k
λ = l
μ = m
ν = n
ξ = x
ο = o
π = p
ρ = r
σ,ς = s
τ = t
υ = y
φ = f
χ = c
ψ = j
ω = w


Sfoglia il dizionario

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Hai problemi con i font greci? CLICCA QUI
Τ, τ [-, τό] ταφρεύω [v.]
τ’ τάφρος [-ου, ἡ]
ταβέρνα [-ας, ἡ] ταφών
τάχα [avv.] τἀγαθά
ταχέως [avv.] ταγαρίζα
ταχινός [-ή, -ον] ταγεία [-ας, ἡ]
τάχιστος [-η, -ον] ταγέω [v.]
ταχίων ταγεύω [v.]
Ταχομψώ [-οῦς, ἡ] ταγή [-ῆς, ἡ]
τάχος [-εος, τό] τάγηνον [-ου, τό]
ταχυάλωτος [-ον] τάγμα [-ατος, τό]
ταχυβάτης [-ου, ὁ] ταγός [-οῦ, ὁ]
ταχύβουλος [-ον] ταγοῦχος [-ου, ὁ]
ταχυδρόμος [-ον] Ταγώνιος [-ου, ὁ]
ταχυεργία [-ας, ἡ] ταί
ταχυήρης [-ες] Ταίναρον [-ου, τό]
ταχύμορος [-ον] Ταίναρος [-ου, ἡ]
ταχυναυτέω [v.] ταινία [-ας, ἡ]
ταχύνω [v.] ταινιόπωλις [-ιδος, ἡ]
ταχυπειθής [-ές] ταινιόω [v.]
ταχύπομπος [-ον] ταἴτιον
ταχύπορος [-ον] τακερός [-ά, -όν]
ταχύποτμος [-ον] τάκιστα
ταχύπους [-ποδος, ὁ|ἡ] τακτικός [-ή, -όν]
ταχύπτερος [-ον] τακτός [-ή, -όν]
ταχύπωλος [-ον] τάκω
ταχύρροθος [-ον] ταλαεργός [-όν]
ταχύρρωστος [-ον] ταλάφρων [-ονος]
ταχύς [-εῖα, -ύ] ταλαίφρων [-ον]
ταχυτής [-ῆτος, ἡ] Ταλαϊονίδης [-ου, ὁ]
τάφε ταλαιπωρέω [v.]
ταφεύς [-εως, ὁ] ταλαιπωρία [-ας, ἡ]
ταφή [-ῆς, ἡ] ταλαίπωρον [-ου, τό]
ταφήιος [-η, -ον] ταλαίπωρος [-ον]
Τάφιος [-ου, ὁ] ταλαιπώρως [avv.]
τάφος [-ου, ὁ] ταλακάρδιος [-ον]
Τάφος [-ου, ἡ] ταλανίζω [v.]
τάφος [-εος, τό] ταλάντατος [-η, -ον]
ταφρεία [-ας, ἡ] ταλαντεία [-ας, ἡ]
τάφρευμα [-ατος, τό] ταλαντεύω [v.]

Pagina precedentePagina successiva

Sfoglia il dizionario greco italiano a partire da:---CACHE---