Dizionario Greco Antico - Italiano


Istruzioni:

Inserisci la parola da cercare senza accenti né spiriti. Per inserire i caratteri greci usa la tastiera che appare a destra della casella, oppure inserisci la trascrizione in caratteri latini usando questa tabella di traslitterazione.

TRASLITTERAZIONE CARATTERI GRECI
α = a
β = b
γ = g
δ = d
ε = e
ζ = z
η = h
θ = q
ι = i
κ = k
λ = l
μ = m
ν = n
ξ = x
ο = o
π = p
ρ = r
σ,ς = s
τ = t
υ = y
φ = f
χ = c
ψ = j
ω = w


Sfoglia il dizionario

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Hai problemi con i font greci? CLICCA QUI
Υ, υ [-, τό] ὑδνοβόλοισι
Ὑάδες [-ων, αἱ] ὕδος [-εος, τό]
ὕαινα [-ης, ἡ] ὕδρα [-ας, ἡ]
Ὑαῖοι [-ων, οἱ] ὑδραγωγία [-ας, ἡ]
Ὑακίνθια [-ων, τά] ὑδραίνω [v.]
ὑακινθινοβαφής [-ές] ὑδραυλικὸν
ὑακίνθινος [-η, -ον] Ὑδρέα [-ας, ἡ]
ὑάκινθος [-ου, ὁ|ἡ] ὑδρεία [-ας, ἡ]
ὑαλικὸς ὑδρεῖον [-ου, τό]
ὑάλινος [-η, -ον] ὑδρεύω [v.]
ὕαλος [-ου, ἡ] ὑδρήϊον [-ου, τό]
ὑαλουργική [ἡ] ὑδρηλός [-ή, -όν]
Ὑαμπείη [ἡ] ὑδρία [-ας, ἡ]
Ὑάμπολις [-ιδος, ἡ] ὑδριαφόρος [-ον]
Ὑαμπολίτης [-ου, ὁ] ὑδρόχυτος [-ον]
Ὑᾶται [-ῶν, οἱ] ὑδροειδής [-ές]
ὑββάλλω [v.] ὑδρόεις [-εσσα, -εν]
ὑβός [-ή, -όν] ὑδροφαντική [ἡ]
ὕβρις [-εως, ἡ] ὑδροφορέω [v.]
ὑβρίσδω [v.] ὑδροφορία [-ας, ἡ]
ὕβρισμα [-ατος, τό] ὑδροφόρος [-ον]
ὑβριστέος [-α, -ον] ὑδροφόρος [ὁ|ἡ]
ὑβριστής [-οῦ, ὁ] ὑδρομαστευτική [-ῆς, ἡ]
ὑβριστικόν [-, τό] ὑδροποσία [-ας, ἡ]
ὑβριστικός [-ή, -όν] ὑδροποτέω [v.]
ὑβριστικῶς [avv.] ὑδροπότης [-ου, ὁ]
ὕβριστος [-η, -ον] ὑδρορρόα [-ας, ἡ]
ὑβρίζω [v.] ὕδρος [-ου, ὁ]
ὑδαρής [-ές] Ὕδρος [-ου, ὁ]
Ὑδάσπης [-ου, ὁ] ὑδροσκοπική [ἡ]
ὑδάτινος [-η, -ον] ὑδρόσπονδα [-ων, τά]
ὑδάτιον [-ου, τό] ὕδρωψ [-ωπος, ὁ]
ὑδατοποσία [-ας, ἡ] ὑδρωπικός [-ή, -όν]
ὑδατοποτέω [v.] ὕδωρ [-, τό]
ὑδατοτρεφής [-ές] ὕειος [-α, -ον]
ὑδατώδης [-ες] ὑελακυκάδες
ὑδείω [v.] ὕελος [ἡ]
ὑδερικός [-ή, -όν] ὑέτιος [-α, -ον]
ὕδερος [-ου, ὁ] ὑετός [-οῦ, ὁ]
Ὕδη [-ης, ἡ] ὑφαγεῦ

Pagina precedentePagina successiva

Sfoglia il dizionario greco italiano a partire da:---CACHE---