Dizionario Greco Antico - Italiano


Istruzioni:

Inserisci la parola da cercare senza accenti né spiriti. Per inserire i caratteri greci usa la tastiera che appare a destra della casella, oppure inserisci la trascrizione in caratteri latini usando questa tabella di traslitterazione.

TRASLITTERAZIONE CARATTERI GRECI
α = a
β = b
γ = g
δ = d
ε = e
ζ = z
η = h
θ = q
ι = i
κ = k
λ = l
μ = m
ν = n
ξ = x
ο = o
π = p
ρ = r
σ,ς = s
τ = t
υ = y
φ = f
χ = c
ψ = j
ω = w


Sfoglia il dizionario

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Hai problemi con i font greci? CLICCA QUI
Μ, μ [-, τό] μαγειρική [ἡ]
μ' μαγειρικός [-ή, -όν]
μά μαγειρικῶς [avv.]
μᾶ [int.] μάγειρος [-ου, ὁ]
μάχαιρα [-ας, ἡ] μαγέτας [ὁ]
μαχαιρίδιον [-ου, τό] μάγευμα [-ατος, τό]
μαχαίριον [-ου, τό] μαγευτική [ἡ]
μαχαιρίς [-ίδος, ἡ] μαγευτικός [-ή, -όν]
μαχαιροφόρος [-ον] μαγεύω [v.]
μαχαιροποιεῖον [-ου, τό] μαγγανεία [-ας, ἡ]
μαχαιροποιός [-οῦ, ὁ] μαγγάνευμα [-ατος, τό]
μαχαιροπώλιον [-ου, τό] μαγγανευτική [ἡ]
μαχανά [ἡ] μαγγανεύω [v.]
μαχειόμενος [f. verb.] μαγικός [-ή, -όν]
μαχέομαι [v.] Μαγικός [ὁ]
μαχεούμενος [f. verb.] Μάγνης [-ητος, ὁ]
μαχετέον [agg.] Μάγνης [-ητος, ὁ]
μάχη [-ης, ἡ] Μαγνησία [ἡ]
μαχήμων [-ον] Μαγνήσιος [-α, -ον]
μαχητέον [agg.] Μαγνήτης [-ου, ὁ]
μαχητής [agg.] Μαγνῆτις [-ιδος, ἡ]
μαχητής [-οῦ, ὁ] Μαγνῆτις [-ιδος, ἡ]
μαχητική [ἡ] μαγοφόνια [-ων, τά]
μαχητικός [-ή, -όν] μάγος [-ου, ὁ]
μαχητικῶς [avv.] μαῖα [-ας, ἡ]
μαχητός [-ή, -όν] Μαῖα [-ας, ἡ]
μάχιμον [τὸ] Μαίανδρος [-ου, ὁ]
μάχιμος [-η, -ον] Μαιάς [-άδος, ἡ]
μάχλος [-ον] Μαῖδοι [-ων, οἱ]
μαχλοσύνη [-ης, ἡ] μαιεία [-ας, ἡ]
μάχομαι [ionico μαχέομαι, epico 3a sin. Imprf. μαχεσκετο, fut. μαχέσομαι, e μαχήσομαι, att. μαχοῦμαι, aor. ἐμαχεσάμην ed ἐμαχησάμην, prf. μεμάχημαι] μαίευμα [-ατος, τό]
μαχοῦμαι [v.] μαιεύομαι [v.]
μαδάω [v.] μαίευσις [-εως, ἡ]
μᾶδδα [ἡ] μαιευτική [ἡ]
Μάδυτος [-ου, ὁ|ἡ] μαιευτικός [-ή, -όν]
μάγαδις [-δος, ἡ] Μαιήτης [ὁ]
μαγάς [-άδος, ἡ] Μαιμακτηριών [-ῶνος, ὁ]
Μάγδολος [ἡ] Μαιμάκτης [-ου, ὁ]
μαγεία [-ας, ἡ] μαιμάω [v.]
μαγειρεῖον [-ου, τό] Μαιναλία [ἡ]

Pagina precedentePagina successiva

Sfoglia il dizionario greco italiano a partire da:---CACHE---