Dizionario Greco Antico - Italiano


Istruzioni:

Inserisci la parola da cercare senza accenti né spiriti. Per inserire i caratteri greci usa la tastiera che appare a destra della casella, oppure inserisci la trascrizione in caratteri latini usando questa tabella di traslitterazione.

TRASLITTERAZIONE CARATTERI GRECI
α = a
β = b
γ = g
δ = d
ε = e
ζ = z
η = h
θ = q
ι = i
κ = k
λ = l
μ = m
ν = n
ξ = x
ο = o
π = p
ρ = r
σ,ς = s
τ = t
υ = y
φ = f
χ = c
ψ = j
ω = w


Sfoglia il dizionario

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Hai problemi con i font greci? CLICCA QUI
Ν, ν [-, τό] ναρκώδης [-ες]
νᾶας Νάρνεια [-ας, ἡ]
Ναβαταῖοι [-ων, οἱ] Ναρθάκιον [-ου, τό]
νάφθας [-α, ὁ] ναρθηκοφόρος [-ον]
νάφω ναρθηκοφόρος [ὁ]
ναί [avv.] ναρθηκοπλήρωτος [-ον]
ναίχι [avv.] νάρθηξ [-ηκος, ὁ]
ναιετάω [v.] νᾶς [s. femm.]
ναίκι Νασαμῶνες [-ων, οἱ]
νάϊος [-α, -ον] νασμός [-οῦ, ὁ]
Ναΐς [-ΐδος, ἡ] νᾶσος [ἡ]
ναίω [v.] νάσθη
ναίω νᾶσσα [ἡ]
νάκη [-ης, ἡ] νάσσω [v.]
νάκος [-εος,|ους, τό] ναστός [-ή, -όν]
νακτός [-ή, -όν] νάω [v.]
νᾶμα [-ατος, τό] Νάξιοι [οἱ]
ναματιαῖος [-α, -ον] Ναξιουργής [-ές]
ναμερτ– Νάξος [-ου, ἡ]
ναμερτής ναυαγέω [v.]
νανοφυής [-ές] ναυαγία [-ας, ἡ]
νᾶνος [-ου, ὁ] ναυάγιον [-ου, τό]
νανώδης [-ες] ναυαγός [-όν]
ναοφύλαξ [-ακος, ὁ] ναυαρχέω [v.]
ναοπόλος [-ου, ὁ] ναυαρχία [-ας, ἡ]
ναός [-οῦ, ὁ] ναυαρχίς [-ίδος, ἡ]
ναπαῖος [-α, -ον] ναύαρχος [-ου, ὁ]
Νάπαρις [ὁ] ναυβάτης [-ες]
νάπη [-ης, ἡ] ναυβάτης [-ου, ὁ]
νάπος [-εος,|-ους, τό] ναύδετον [-ου, τό]
νᾶπυ [-υος, τό] ναῦφι(ν)
Ναθώς [-ῶ, ἡ] ναῦφι(ν)
Ναρβών [-ῶνος, ὁ] ναυφθόρος [-ον]
Ναρβών [-ῶνος, ἡ] ναύφρακτος [-ον]
ναρδίτης [-ου] ναυηγ–
ναρδῖτις [-ιδος, ἡ] ναυκληρέω [v.]
νάρδος [-ου, ἡ] ναυκληρία [-ας, ἡ]
ναρκάω [v.] ναυκληρικός [-ή, -όν]
νάρκη [-ης, ἡ] ναυκλήριον [-ου, τό]
νάρκισσος [-ου, ὁ|ἡ] ναύκληρος [-ου, ὁ]

Pagina precedentePagina successiva

Sfoglia il dizionario greco italiano a partire da:---CACHE---