Dizionario Greco Antico - Italiano


Istruzioni:

Inserisci la parola da cercare senza accenti né spiriti. Per inserire i caratteri greci usa la tastiera che appare a destra della casella, oppure inserisci la trascrizione in caratteri latini usando questa tabella di traslitterazione.

TRASLITTERAZIONE CARATTERI GRECI
α = a
β = b
γ = g
δ = d
ε = e
ζ = z
η = h
θ = q
ι = i
κ = k
λ = l
μ = m
ν = n
ξ = x
ο = o
π = p
ρ = r
σ,ς = s
τ = t
υ = y
φ = f
χ = c
ψ = j
ω = w


Sfoglia il dizionario

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Hai problemi con i font greci? CLICCA QUI
Ι, ι [-, τό] Ἰάς [-άδος, ἡ]
ἰά [-ᾶς, ἡ] ἰάσιμος [-ον]
ἰά [-ἰῶν, τά] ἴασις [-εως, ἡ]
ἴα ἴασπις [-ιδος, ἡ]
ἰαχέω [v.] Ἰαστί [avv.]
ἰαχή [-ῆς, ἡ] ἰατήρ [-ῆρος, ὁ]
ἰάχημα [-ατος, τό] ἰατορία [-ας, ἡ]
ἰάχω [v.] ἰατός [-ή, -όν]
ἰαί [int.] ἰατραλειπτική [-ης, ἡ]
ἰαιβοῖ [int.] ἰατρεία [-ας, ἡ]
ἰαίνω [fut. ἰανῶ, aor. ἴηνα, aor. Pass. ἰάνθην] ἰατρεῖον [-ου, τό]
ἰακχάζω [v.] ἰάτρευσις [-εως, ἡ]
Ἰακχεῖον [-ου, τό] ἰατρεύω [v.]
ἰακχέω [v.] ἰατρική [ἡ]
ἰακχή [-ῆς, ἡ] ἰατρικόν [τό]
ἴακχος [-ον] ἰατρικός [-ή, -όν]
Ἴακχος [-ου, ὁ] ἰατρόμαντις [-εως, ὁ]
Ἰακός [-ή, -όν] ἰατρός [-ου, ὁ|ἡ]
ἰάλεμος [-ου, ὁ] ἰατροτέχνης [-ου, ὁ]
ἰάλλω [fut. ἰαλῶ, aor. ἴηλα] ἰατταταῖ [int.]
ἰαλτός [-ή, -όν] ἰατταταιάξ [int.]
Ἰαλυσός [-ου, ἡ] Ἰαωλκός [-οῦ, ἡ]
ἴαμα [-ατος, τό] Ἰάων [-ονος, ὁ]
ἰαμβειοφάγος [ὁ] ἰαῦ [int.]
ἰαμβεῖον [-ου, τό] ἰαυοῖ [int.]
ἰαμβεῖος [-α, -ον] ἰαύω [imprf. ἴαυον, iterat. ἰαύεσκον]
ἰαμβική [ἡ] Ἴβηρ [-ηρος, ὁ]
ἴαμβος [-ου, ὁ] Ἰβηρία [-ας, ἡ]
Ἴανες [-ων, οἱ] ἶβις [-ιος, ἡ]
ἰάομαι [fut. ἰάσομαι, ion. ἰήσομαι] Ἰβύκειον [τό]
Ἰάονες [-ων, οἱ] Ἴβυκος [-ου, ὁ]
Ἰαόνιος [-α, -ονμ] ἶχαρ [-, τό]
Ἰαπετός [-οῦ, ὁ] Ἴχναι [-ῶν, αἱ]
ἰαππαπαιάξ [int.] ἰχναῖος [-α, -ον]
ἰάπτω [v.] Ἰχνεία [-ας, ἡ]
ἰάπτω [fut. ἰάψω] ἰχνεύμων [-ονος, ὁ|ἡ]
Ἰάπυγες [-ων, οἱ] Ἴχνευσις [-εως, ἡ]
Ἰαπυγία [-ας, ἡ] Ἰχνευτής [-οῦ, ὁ]
Ἰαπύγιος [-α, -ον] ἰχνεύω [v.]
Ἰάρδανος [-ου, ὁ] ἴχνιον [-ου, τό]

Pagina precedentePagina successiva

Sfoglia il dizionario greco italiano a partire da:---CACHE---