Dizionario Greco Antico - Italiano


Istruzioni:

Inserisci la parola da cercare senza accenti né spiriti. Per inserire i caratteri greci usa la tastiera che appare a destra della casella, oppure inserisci la trascrizione in caratteri latini usando questa tabella di traslitterazione.

TRASLITTERAZIONE CARATTERI GRECI
α = a
β = b
γ = g
δ = d
ε = e
ζ = z
η = h
θ = q
ι = i
κ = k
λ = l
μ = m
ν = n
ξ = x
ο = o
π = p
ρ = r
σ,ς = s
τ = t
υ = y
φ = f
χ = c
ψ = j
ω = w


Sfoglia il dizionario

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Hai problemi con i font greci? CLICCA QUI
Χ, χ [-, τό] Χαλέστρη [-ης, ἡ]
χάδε χαλιφρονέω [v.]
χαδέειν χαλιφροσύνη [-ης, ἡ]
χαίνω [v.] χαλίφρων [-ονος, ὁ,ἡ]
χάϊος [-ΐα, -ϊον] χαλιναγωγέω [v.]
χαῖρε [int.] χαλινοποιική [-ῆς, ἡ]
χαιρέκακος [-ον] χαλινός [-οῦ, ὁ]
χαιρεσίκακος [-ον] χαλινόω [v.]
χαιρηδών [-όνος, ὁ] χαλίνωσις [-εως, ἡ]
χαιρομυσής [-ές] χαλινωτήρια [-, τά]
χαίρω [v.] χάλιξ [-ικος, ὁ|ἡ]
Χαιρώνεια [-ας, ἡ] χαλκάρματος [-ον]
Χαιρωνεύς [-έως, ὁ] χάλκασπις [-ιδος, ὁ|ἡ]
χαιτάεις [-εσσα, -εν] χαλκεγχής [-ές]
χαίτη [-ης, ἡ] χαλκεία [-ας, ἡ]
χαιτήεις [-εσσα, -εν] χαλκεῖον [-ου, τό]
χαίτωμα [-ατος, τό] χάλκειος [-η, -ον]
χαλά [-ᾶς, ἡ] χαλκέλατος [-ον]
χαλαίνω [v.] χαλκεμβολάς [-άδος, ἡ]
Χαλαῖοι [οἱ] χαλκέμβολος [-ον]
χαλαργός [-όν] χαλκεντής [-ές]
χαλαρός [-ά, -όν] χαλκεόφωνος [-ον]
χαλαρότης [-ητος, ἡ] χαλκεοκάρδιος [-ον]
χάλασις [-εως, ἡ] χαλκεόκρανος [-ον]
χάλασμα [-ατος, τό] χαλκεόκτυπος [-ον]
χαλαστήρια [-ων, τά] χαλκεομήστωρ [-ορος, ὁ,ἡ]
χαλαστραῖον [-ου, τό] χαλκεομίτρας [-ου, ὁ]
χαλάω [v.] χαλκεόπλος [-ον]
χάλαζα [-ης, ἡ] χαλκεοθώρηξ [-ηκος, ὁ, ἡ]
χαλαζάω [v.] χάλκεος [-έσ, -εον]
χαλαζήεις [-εσσα, -εν] χαλκεόστερνος [-ον]
χαλβανόριον [-, τό] χαλκεοτευχής [-ές]
Χαλδαία [ἡ] χαλκεών [-ῶνος, ὁ]
Χαλδαῖοι [οἱ] χάλκευμα [-ατος, τό]
χαλεπαίνω [v.] χαλκεύς [-έως, ὁ]
χαλεπός [-ή, -όν] χαλκευτική [ἡ]
χαλεπότης [-ητος, ἡ] χαλκευτικός [-ή, -όν]
χαλέπτω [v.] χαλκεύω [v.]
χαλεπῶς [avv.] Χαλκηδονία [-ας, ἡ]
Χαλεστραῖον [-ου, τό] Χαλκηδόνιος [-α, -ον]

Pagina precedentePagina successiva

Sfoglia il dizionario greco italiano a partire da:---CACHE---