Dizionario Greco Antico - Italiano


Istruzioni:

Inserisci la parola da cercare senza accenti né spiriti. Per inserire i caratteri greci usa la tastiera che appare a destra della casella, oppure inserisci la trascrizione in caratteri latini usando questa tabella di traslitterazione.

TRASLITTERAZIONE CARATTERI GRECI
α = a
β = b
γ = g
δ = d
ε = e
ζ = z
η = h
θ = q
ι = i
κ = k
λ = l
μ = m
ν = n
ξ = x
ο = o
π = p
ρ = r
σ,ς = s
τ = t
υ = y
φ = f
χ = c
ψ = j
ω = w


Sfoglia il dizionario

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Hai problemi con i font greci? CLICCA QUI
Ω, ω [τό] Ὠγυγία [-ας, ἡ]
[prep.] Ὠγύγιος [-α, -ον]
ὤ, ὧ [int.] ὠή [int.]
ὠβά [-άς, ἡ] ὠΐετο
ὠβάζω ὠΐγνυντο
ὠβή [-ῆς, ἡ] ὠίσθην
ὠχράω [v.] ὤψ [ὠπός, ἡ]
ὠχρίασις [-εως, ἡ] ὦκα [avv.]
ὠχριάω [v.] Ὠκαλέα [-ας, ἡ]
ὠχρός [-ά, -όν] Ὠκεανίς [-ίδος, ἡ]
ὦχρος [-ου, ὁ] Ὠκεανόνδε [avv.]
ὠχρότης [-ητος, ἡ] Ὠκεανός [-οῦ, ὁ]
ᾠδάριον [-ου, τό] ὠκέως [avv.]
ὧδε [avv.] ὤκιστα [avv.]
ᾠδεῖον [-ου, τό] ὤκιστος [-η, -ον]
ᾠδή [-ῆς, ἡ] ᾡκότριψ [agg.]
ὡδί ὠκυβόλος [-ον]
ᾠδικός [-ή, -όν] ὠκυδίνητος [-ον]
ᾠδικῶς [avv.] ὠκύδρομος [-ον]
ὠδίν [-ῖνος, ἡ] ὠκύμορος [-ον]
ὠδίνω [v.] ὠκυπέτης [-ου, ὁ]
ὠδίς [-ῖνος, ἡ] ὠκύποινος [-ον]
ᾠδοποιός [-οῦ, ὁ] ὠκύπομπος [-ον]
ᾠδός [-οῦ, ὁ, ἡ] ὠκύπορος [-ον]
ὠδώδει ὠκύπους [-ουν]
Ὠερόη [-ης, ἡ] ὠκύπτερα [τά]
ὠφέλεια [-ας, ἡ] ὠκύπτερος [-ον]
ὠφελέω [v.] ὠκυθόος [-η, -ον]
ὠφέλημα [-ατος, τό] ὠκυρόης [-ου, ὁ]
ὠφελήσιμος [-ον] ὠκύροος [-ον]
ὠφέλησις [-εως, ἡ] ὠκύς [-εῖα, -ύ]
ὠφελητέος [-α, -ον] ὠκύτης [-ητος, ἡ]
ὠφελία [-ας, ἡ] ὠκυτόκιον [τό]
ὠφέλιμος [-ον] ὠκυτόκιος [-ον]
ὠφελίμως [avv.] ὠκύτοκον [τό]
ὤφελλον ὠκυτόκος [-ον]
ὤφελον ὠλάφιον
ὤφθην ὥλαφος
ὠγαθέ ὠλέκρανον [-ου, τό]
ὠγμός [-ού, ὁ] ὠλένη [-ης, ἡ]

Pagina precedentePagina successiva

Sfoglia il dizionario greco italiano a partire da:---CACHE---