Dizionario Greco Antico - Italiano


Istruzioni:

Inserisci la parola da cercare senza accenti né spiriti. Per inserire i caratteri greci usa la tastiera che appare a destra della casella, oppure inserisci la trascrizione in caratteri latini usando questa tabella di traslitterazione.

TRASLITTERAZIONE CARATTERI GRECI
α = a
β = b
γ = g
δ = d
ε = e
ζ = z
η = h
θ = q
ι = i
κ = k
λ = l
μ = m
ν = n
ξ = x
ο = o
π = p
ρ = r
σ,ς = s
τ = t
υ = y
φ = f
χ = c
ψ = j
ω = w


Sfoglia il dizionario

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Hai problemi con i font greci? CLICCA QUI
ἄβαξ [-ακος, ὁ] ἀβουλήτως [avv.]
Ἀβαύχας [-ου, ὁ] ἀβουλία [-ας, ἡ]
ἀββαμά [-, ὁ] ἄβουλος [-ον]
Ἄβδηρα [-ων, τά] ἀβούλως [avv.]
Ἀβδηρίτης [-ου, ὁ] ἀβούτης [-ου, ὁ]
ἀβέβαιος [-ον] ἅβρα [-ας, ἡ]
ἀβέβηλος [-ον] ἄβρεκτος
ἀβελτερία [-ας, ἡ] ἀβριθής [-ές]
ἀβέλτερος [-α, -ον] ἁβροβάτης [-ου, ὁ]
ἀβελτέρως [avv.] ἁβρόβιος [-ον]
Ἄβγαρος [-ου, ὁ] ἁβροχαίτης [-ου, ὁ]
Ἀβιά [-, ὁ] ἀβροχία [-ας, ἡ]
Ἀβιαθάρ [-, ὁ] ἁβροχίτων [-ωνος, ὁ|ἡ]
Ἀβιάθαρος [-ου, ὁ] ἄβροχος [-ον]
ἀβίαστος [-ον] ἁβροδίαιτον [s. nt.]
Ἀβίλλιος [-ου, ὁ] ἁβροδίαιτος [-ον]
Ἀβίλυξ [-υγος, ὁ] ἁβρόγοος [-οον]
Ἄβιοι [-ων, οί] ἁβροκόμης [-ου, ὁ]
ἄβιος {1} [-ον] ἄβρομος [-ον]
Ἀβιούδ [-, ὁ] ἁβροπάρθενοι [s. masch. pl.]
Ἀβιρών [-ών, ὁ] ἁβρόπηνος [-ον]
ἀβίωτος [-ον] ἁβρόπλουτος [-ον]
ἀβιώτως [avv.] ἁβρός [-ά, -όν]
ἀβλάβεια [-ας, ἡ] ἁβροσύνη [-ης, ἡ]
ἀβλαβής [-ές] ἀβροτάζω [v.]
ἀβλαβία [-ας, ἡ] ἁβρότης [-ητος, ἡ]
ἀβλαβῶς [avv.] ἁβρότιμος [-ον]
ἀβληχρός [-ά, -όν] ἀβροτονίτης [-ου]
ἀβλής [ῆτος, ὁ|ἡ] ἄβροτος [-η, -ον]
ἄβλητος [-ον] ἄβρωτος [-ον]
ἀβοατί [avv.] ἁβρύνω fut. υνῶ
ἀβοήθητος [-ον] Ἀβώνου [τό]
ἀβόητος [-ον] Ἀβυδόθεν [avv.]
ἄβολος [-ον] Ἀβυδόθι [avv.]
ἁβός Ἄβυδος [-ου, ἡ]
ἀβοσκής [-ές] Ἀβύλη
ἀβουκόλητος [-ον] ἄβυθος [-ον]
ἀβουλέω [v.] ἄβυσσος [-ον]
ἀβουλεύτως ἄβυσσος [-ου, ἡ]
ἀβούλητος [-ον] Ἀχαΐα [-ας, ἡ]

Pagina precedentePagina successiva

Sfoglia il dizionario greco italiano a partire da:---CACHE---